Telefon görüşme kaydı yasal mı


Son dakika: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme

Hâkim kararı olmadan konuşmalarının kayda alınabileceğini ve bunun aleyhinde delil olarak kullanabileceğini düşünen kişilerin bulunduğu ülkede, bilimsel gelişme olmaz. Bilim üretmeyen toplumların geri kalması kaçınılmazdır. C Karşı oy Bakımından Sonuç: Katılanın, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir karar bulunmadığı halde, sanıklarla birlikte olduğu ortamdaki konuşmaları ve sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarını 5 ayı aşkın süreyle kayda alması "hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil" niteliğinde olup, bu kayıtların hükme asas alınması mümkün değildir.

Sözü edilen kayıtların hukuka uygun olarak elde edildiğine ve hükme esas alınabileceğine ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum. Açıklanan nedenlerle; 1- Katılan vekili ve Yargıtay C. Başsavcılığı temyiz itirazlarının kabulü ile, sanıkların beraatlarına ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE , yapılan birinci müzakerede yasal çoğunluk sağlanamadığından, yapılan ikinci müzakerede tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oyçokluğu ile karar verildi.

Çıktısı alınıp arşivlenecek bir karar olmuş, paylaşım için teşekkürler. Avukat Suat ERGİN bey bu eylemin suç olacağını söylemiş ama cep telefonları gelen giden sms kayıtlarını devamlı tutmaktadır.

Telefon Görüşmelerini Kaydetmek Yasadışı mı? Hapis Cezası Var mı?

Bize gelen herhangi bir tehdit hakaret mesajını delil olarak kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuz gelen giden tüm konuşma kayıtlarını kayıt altına alıyorsa neden görüşme kaydını delil olarak kullanamıyoruz. Sonuç itibari ile özel olarak birinin görüşme kaydını kaydetmiyoruz. Üçüncü bir şahsın görüşmesinide kaydetmiyoruz. Sadece yaptığımız görüşmeleri kaydediyoruz ve bu eylemin özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilmemesi delil olarakta kullanılabilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bankalar telefon şirketleri vs müşteri hizmetleri kapsamında " güvenlikleri açısından " tüm konuşmaları kaydetmektedir. Bu şekilde değerlendirirsek onların yaptığınında suç olması gerekir. Eğerki görüşmeyi kaydetmeden önce sözle söyleyerek uyarması eylemi özel hayatın gizliliğini ihlalden çıkartıyorsa bizde telefonumuzdaki görüşmeleri kaydetmeden önce her arayana görüşmeleri kaydettiğimizi söylersek suç ortadan kalkarmı?

Bankalar için durumun farklı olduğu kanısındayım, şöyle ki; banka görüşmelerin kayıt altına alınacağını size bildiriyor. Sizde görüşmelerin kayıt altına alınarak yapıldığının bilinciyle konuşmaya devam ediyorsunuz.

Cep Telefonuna Konuşmayı Kaydetmek

Konuşmaya devam ederek kayda alınmasına rıza gösteriyorsunuz. Yazan komser Avukat Suat ERGİN bey bu eylemin suç olacağını söylemiş ama cep telefonları gelen giden sms kayıtlarını devamlı tutmaktadır. Sorunuzun yanıtı mesajınızın içinde gizli. SMS kayıtlarını delil olarak kullanabilirsiniz, çünkü SMS'i gönderen kişi de dahil herkes bunların kayıt altına alındığını bilmektedir. Dolayısıyla bir SMS'i gönderen kişi yazdıklarının "izinsiz ve rızasız kayda alındığını" iddia edemez, SMS teknolojisi zaten yapısı itibariyle kayıt altına alınmayı içermektedir.

Aynı şey eposta için de geçerli. Oysa bir telefon konuşmasında ses iletimi için aynı durum söz konusu değil. Bir telefon konuşmasında da kimin, kimi kaçta aradığını telefon şirketi kayıt altına alır, ancak konuşma içerikleri kaydedilmez. Dolayısıyla telefonda konuşurken genel kural söylediklerinin kaydedilmeyeceğini varsaymaktır ve eğer karşı taraf kaydettiğini söylemeden bu konuşmaları kaydederse TCK md. Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların, söyleşiye katılan kişilerden biri tarafından diğerlerinin rızası olmadan kayda alınması, suç olarak tanımlanmıştır.

Yazan Admin Sorunuzun yanıtı mesajınızın içinde gizli. Sayın Admin, Sayın komser da "suç olacağı" şeklinde görüşe sahip. Alıntıladığınız mesajının sadece son cümlesi kendisine ait. Önceki cümleler Sayın Emre Boran'ın ilk mesajından alıntı. Üyemiz "alıntı" yapmayı bilmediği için böyle karışık bir mesaj ortaya çıkmış. Ben de şöyle bir soru sorayım: Sonuçta müşteri hizmetleri, " Yazan keskinbalta Ben de şöyle bir soru sorayım: Bu konuda bilgilendirme yapıldığı ve konuşmanın sahibi haberi olmadan sesinin kaydedildiğini iddia edemeyeceği için suç teşkil etmeyeceği görüşündeyim.

En popüler etiketler

Neticede bu konuşmaların kayıt altına alınmaları gerektiğine de inanıyorum. Yapılan görüşmeler ile farkında olunmasa bile çoğu kez sözlü sözleşmeler gerçekleştiriliyor.


 1. Son Yazılar!
 2. İlgili sorular;
 3. iphone 6 teknik servis takip;
 4. telefon numarasi takip etme.
 5. telefon numarasi bulma isimle;

Bu işlemlerin ileride ihtilaf olduğunda ispat edilebilmesi için kayıt altına alınması gerekli, aksi takdirde hiçbir işlemi telefonda yapamaz hale gelir ve her işlem için gidip yazılı işlem yapmak zorunda kalırsınız. Bence bu konuyla ilgili ceza hukuku açısından hiçbir problem yok, ancak asıl problem tüketici hukuku yönüyle bu görüşmelerin tek taraflı kayıt altına alınması ve sadece kayıt altına alanın tasarrufu ile kullanılıyor olması. Bana sorarsanız tüketici yasasında bir madde olmalı ve görüşmelerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde ibraz edilmesi şirket açısından ZORUNLU hale getirilmeli.

Böylece şirketlerin bu görüşmeleri sadece kendi çıkarları olduğunda tek taraflı kullanmalarının önüne geçilebilir. Bir diğer deyişle bu konuşmaların kayıt altına alınmasını engellemeye çalışmak yerine, tam aksine kayıt altına alınması ve talep halinde ibrazının zorunlu hale getirilmeye çalışılmasının tüketicilerin menfaatleri açısından çok daha uygun olacağı görüşündeyim. Aynen efendim aleyhe bir durum olduğunda ellerindeki kayıtı büyük ihtimalle gizleyeceklerdir. Zorunlu tutulması ve bağımsız bir kuruluşta yedeklenmesi lazım bence. Bir de bu telefon görüşmelerinde kendi yaptığım telefon görüşmesini kayıt edememek yanlış geliyor bana.

Yukarıdaki karardan anladığıma göre kayıt delili tehdit hakaret şantaj gibi durumlarda başkaca çare yoksa meşru müdafaa halleri dışında kullanılamıyor. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir.

Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları , kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur Nevra Öksüz Üye Kimliği Av.

Kayıt yapan özel kişi ve muhatap kayıttan habersiz ise önem taşıyan husus, kaydı gerçekleştiren şahsın, kaydedilen faaliyetin içinde bulunup bulunmadığıdır. Eğer özel kişi, kendisinin de içinde bulunduğu bir ânı ve faaliyeti kayda alıyorsa, muhatap kayıttan habersiz olsa dahi, bu delilin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu durumda ben her telefon görüşmemi karşı tarafın haberi olmadan kayıt edeyim ve eğer kayıta alakasız üçüncü bir kişi girmemişse delil olarak kullanabileyim. MADDE - 1 Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Herhalde yukarıda linkini verdiğim makale yasal düzenlemeden önceki bir makale. Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişiler arasında yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır. Birinci fıkrada tanımlanan suç, aleni olmayan konuşmanın bir aletle dinlenmesi veya bir ses alma cihazı ile kayda alınması ile oluşur.

Söz konusu suçu, aleni olmayan konuşmanın tarafı olmayan kişi işleyebilir. Suçun oluşabilmesi için, konuşmanın taraflarından herhangi birinin rızasının olmaması yeterlidir. Bu bakımdan konuşmanın taraflarından birinin rızasının olması, fiili suç olmaktan çıkarmayacaktır. Bu konuşma içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayınlanması, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Yani misal iki kişinin yaptığı telefon görüşmesinde konuşan taraflardan biri diğerinden habersiz rızası olmadan telefon görüşmesini kayıt altına alıyorsa suç oluşmayacak mıdır. Genellikle "Beyaz Liste"ye Çağrı Kaydedici eklemeniz gerekir. Lütfen diğer tüm kayıt uygulamalarını kapatın veya silin.

Telefon görüşme kaydı yasal mı

Yorumlar Yorum Politikası. Grant accessibility services permission to identify a caller number. Ayrıntıları göster. Uygunsuz olarak işaretle. Web sitesini ziyaret edin. Diğerlerini görün.


 1. Telefon Görüşmesi Kaydetmek Suç Mu?!
 2. Boşanma Davalarında Ses Kayıtlarının Delil Niteliği;
 3. download mspy untuk android.
 4. acr arama kaydetme;
 5. mobil trtspor izle.
 6. akbank mesaj takip;

Arama Kaydedici. Otomatik çağrı kaydedici, en iyi çağrı kaydedici, telefon kayıt cihazı. Call Recorder Automatic. Smart media.

İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR? - Hukuk Desteği

Otomatik Arama Kaydedici - Çağrıları kaydetmenizi ve buluta yedekleme yapmanızı sağlar. Otomatik çağrı kaydedici, en iyi çağrı kaydedici, telefon kayıt cihazı - callX. Automatic Call Recorder.

telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı
telefon görüşme kaydı yasal mı Telefon görüşme kaydı yasal mı

Related telefon görüşme kaydı yasal mıCopyright 2020 - All Right Reserved